Taller d’estudi


En l’espai del taller d’estudi es pretén donar un suport individualitzat a l’alumnat en la gestió de les activitats d’aprenentatge. Tanmateix es fa un seguiment dels seus hàbits de treball i se l’orienta en tècniques d’estudi que pugui aplicar per la millorar el seu rendiment.
El taller d’estudi està supervisat per monitors especialitzats. El treball que es fa està coordinat per la coordinadora pedagògica que rep constantment informació del progrés del noi i noia.